inloggen personeel

Naam van de schoolvereniging

De naam van de schoolvereniging is: De Hoeksteen, fundament voor onderwijs.
De Hoeksteen is een belangrijk onderdeel van een gebouw. Dat geldt ook voor het fundament. Dat is immers de basis waarop een gebouw staat. Hoeksteen en fundament zijn Bijbelse begrippen. De Heere Jezus wordt zowel de Hoeksteen genoemd als het Fundament. In dit verband is de gelijkenis van de wijze en dwaze bouwer (Mattheus 7) veelzeggend.
De Bijbel, het Woord van God, is het fundament en het vertrekpunt voor het onderwijs en de opvoeding op de scholen. In psalm 78 staat zo mooi waarom we dat doen: “Dat zij, de kinderen, hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren”

Bestuur en toezicht

Raad van bestuur
De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het totale beleid.
De raad van bestuur bestaat per 1 januari 2023 uit Yge Paans en Hans Nobel (onbezoldigd).

Bestuurskantoor
Het bestuurskantoor is gevestigd in de Eben-Haëzerschool, Laningpad 3, te Oud-Beijerland.

Raad van toezicht
Zoals wettelijk is vastgelegd houden de leden van de raad van toezicht toezicht op het werk van de raad van bestuur. Daarnaast zijn zij de werkgever en het klankbord van de raad van bestuur.

De raad van toezicht bestaat uit:

  • R. Barth (voorzitter)
  • E.Th. Benjert
  • J.C. Drooger (tweede voorzitter)
  • A.J. Groeneweg
  • A.P. Kleiberg 
  • C. de Ruijter

De raad van toezicht (RvT) vergadert circa zeven keer per jaar. Het RvT hanteert in haar leidinggeven de Code Goed Bestuur.

Bestuursspiegel

In 2022 is door het bestuur in samenwerking met de directeuren van de scholen, de GMR, de lokale raden en de Raad van toezicht een strategisch beleidsplan gemaakt voor de periode 2022-2026. Dit strategisch beleidsplan wordt aangeduid met de bestuursspiegel.

Jaarverslag/jaarrekening

Elk jaar wordt door het bestuur een jaarverslag en een jaarrekening opgesteld. Door de ALV worden deze documenten goedgekeurd.

Heb je hart voor onderwijs?